གཙོ་ངོས། > དོ་དམ། > ཚོགས་མིའི་ཡིག་ཚགས་ལ་བལྟ་བ།
ཚོགས་མི་ མིག་གསུམ་པ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ལ་བལྟ་བ།
 
[ འཕྲིན་ཐུང་བསྐུར། ] [ གྲོགས་སྒྲིག ] [ དྲ་ངོས། ]
མིང་།
མིག་གསུམ་པ
ཚོགས་མིའི་ཨང་རིམ། སྤྱིར་བཏང་གི་ཚོགས་མི།
ཐོ་འགོད་བྱེད་དུས། 2015-10-18 18:51:03
ཡིག་ཟམ།
2427795835@qq.com
དངོས་མིང་།:ཟླ་བ་བཟང་པོ
QQ:QQ2427795835
MSN:
ཁ་པར།:7522236
ལག་འཁྱེར་ཁ་པར།:18048092310
དྲ་གནས།:འདས
མཚོན་རིས།:
ས་གནས།:四川甘孜
སྦྲག་ཨང་།:626700
རང་ཉིད་མཚམས་སྦྱོར།:དགེ་རྒནཡིན