གཙོ་ངོས། > དོ་དམ། > ཚོགས་མིའི་ཡིག་ཚགས་ལ་བལྟ་བ།
ཚོགས་མི་ མེས་བསྟན་འཛིན་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ལ་བལྟ་བ།
 
[ འཕྲིན་ཐུང་བསྐུར། ] [ གྲོགས་སྒྲིག ] [ དྲ་ངོས། ]
མིང་།
མེས་བསྟན་འཛིན་ལྷ་མོ
ཚོགས་མིའི་ཨང་རིམ། སྤྱིར་བཏང་གི་ཚོགས་མི།
ཐོ་འགོད་བྱེད་དུས། 2015-09-29 09:47:30
ཡིག་ཟམ།
1098908783@qq.com
དངོས་མིང་།:བསྟན་འཛིན་ལྷ་མོ
QQ:QQ1098908783
MSN:
ཁ་པར།:
ལག་འཁྱེར་ཁ་པར།:
དྲ་གནས།:
མཚོན་རིས།:
ས་གནས།:
སྦྲག་ཨང་།:
རང་ཉིད་མཚམས་སྦྱོར།: