གཙོ་ངོས། > དོ་དམ། > ཚོགས་མིའི་ཡིག་ཚགས་ལ་བལྟ་བ།
ཚོགས་མི་ མགར་གྲིབ་མ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ལ་བལྟ་བ།
 
[ འཕྲིན་ཐུང་བསྐུར། ] [ གྲོགས་སྒྲིག ] [ དྲ་ངོས། ]
མིང་།
མགར་གྲིབ་མ
ཚོགས་མིའི་ཨང་རིམ། སྤྱིར་བཏང་གི་ཚོགས་མི།
ཐོ་འགོད་བྱེད་དུས། 2015-09-25 12:59:03
ཡིག་ཟམ།
1282797826@qq.com
དངོས་མིང་།:woser
QQ:QQ1282797826
MSN:
ཁ་པར།:
ལག་འཁྱེར་ཁ་པར།:15183601294
དྲ་གནས།:
མཚོན་རིས།:
ས་གནས།:
སྦྲག་ཨང་།:
རང་ཉིད་མཚམས་སྦྱོར།: